Välkommen till KEYWE

Prefab – nyckeln till framtidens bostäder

SPECIALISTER PÅ PREFABRICERADE LÄGENHETER
BYGGDA I TRÄMODULER

Sverige behöver fler bostäder men
också bostäder för fler.

Prefab lösningen är ett smartare och effektivare byggsätt som med modul-teknik och svenskt trä gör det möjligt att bygga moderna och klimatsmarta bostäder snabbare och till rationella priser. På så sätt kan fler människor få tillgång till bra bostäder i områden därbristen är som störst.

Med modern byggteknik, nytänkande arkitektur och naturens eget byggmaterial vill vi bidra till en sund bostadsmarknad, levande stadsbild med olika former av bostadstyper och därmed en hållbar samhällsutveckling. Det menar vi är nyckeln till framtidens bostäder.

Få ut mer av dina byggnads-planer med oss

Vi bygger egna fastigheter och utvecklar och projekterar på uppdrag av andra fastighets- och markägare. Hos oss möts du av ett team av specialister på prefabricerade lägenheter och modul-byggnation. Våra moduler byggs i svenskt trä av världens främsta leverantör av moduler, Kodumaja i Estland, alla material och interiörer hämtar vi från svenska leverantörer.

Läs mer om Keywe och våra verksamhetsområden Keywe Development och Keywe Construction.

Prefabricerade, nyckelfärdiga
hyreshus och bostadsrätter

I Sverige tillämpas samma platsbyggda byggteknik som under 60-
talet med betong och järn som tongivande material. Trots att vi har
ett klimat som med långa vintrar och växlande temperaturer
egentligen inte gör tekniken lämplig.

Att istället bygga industriellt, under tak, med prefabricerade
moduler är för oss en självklar lösning. I en närmast klinisk
fabriksmiljö räddas konstruktionen från väder och temperatur och vi
utesluter på så sätt all problematik kopplad till väder och fukt, som
annars påverkar hela byggprocessen och i slutänden även själva
slutprodukten, bostaden och den boende.

”Ett 5-våningshus med prefabricerad modulteknik tar
8-11 veckor att få nyckelfärdigt, jämfört med 50 veckor
med traditionell platsbyggd teknik”

– Peter Rollfelt, VD Keywe AB

Se byggprocessen i bilder på plats i KODUMAJAs fabrik

Kortare byggnadstid, högre säkerhet &
miljövänligt med trämoduler

KORTARE BYGGNADSTID

Med industriell teknik sker all byggnation och installation i
fabriken. Väl på plats kan vi uppföra 20 lägenheter per dag.

MINIMALT MED BESIKTININGSFEL

Industriell miljö möjliggör precision och utesluter all problematik
med fukt.

INGEN STÖRANDE BYGGPLATS

Liksom byggnadstiden blir kortare minskar också behovet av en
byggplats och därmed störande påverkan av närområdet.

MILJÖVÄNLIGT MED TRÄ

Trä är en förnybar resurs och innebär att vi kan minska koldioxidemissionen
med hela 70-80%.

BRANDSÄKRARE MED TRÄ

Brandsäkerheten ökar väsentligt med träbalk och
träkonstruktion

EFFEKTIVARE VÄRMEHÅLLNING MED TRÄ

Jämfört med betong ger trät en betydligt effektivare värmehållning.

Keywe AB

Stockholm
Telefon: +46 708808210
Besöksadress: Karlavägen 56, 114 49 Stockholm