Lägenhetsmoduler

Home / Vår verksamhet

KEYWE DEVELOPMENT

Få ut mer av dina byggnadsplaner med våra experter.

För att lyckas med prefabricerade lägenheter och modulbyggnation,
både ur estetisk synvinkel och byggteknisk, krävs erfarenhet och
spetskompetens inom teknologin för moduler hos samtliga kompetenser
i ett projekt.

Vårt team av projektledare, arkitekter, konstruktörer och specialkonsulter
inom VVS har alla lång erfarenhet av just modul-teknik. Erfarenheten gör
att vi tillsammans kan tillföra ditt bygg-projekt ett kritiskt och konstruktivt
tänk redan från start. Med rätt avväganden och beslut från början
kommer vi att kunna påverka projektets genomförande, kvalitet och
slutliga kostnader.

”Vårt löfte till dig är maximerad nyttjandegrad (BOA v.s BTA) och optimerade
bygg-,drift- och underhållskostnader.”

– Peter Rollfelt, VD Keywe AB

Utveckling & projektering oberoende upplåtelseform

Vi utvecklar och projekterar dina fastigheter oavsett vilken upplåtelseform du avser bygga för. Vi fokuserar främst på storstäder där det råder bostadsbrist och erbjuder dig lösningar för bostadsrätter, hyresrätter, student- och äldreboenden samt ett unikt sätt att sammanföra boende och breddidrott – Keywe Innovation™.

Nyckelfärdigt kapar entreprenadleden

Modulbyggnation kräver färre led i entreprenaden eftersom allt byggs klart på plats i fabrik. På plats krävs endast en handpåläggning för att sätta upp modulerna. Badrum, kök, el, VVS, fönster, dörrar – allt är redan på plats.

Se tillverkningen av moduler i bilder

KEYWE CONSTRUCTION

Vi bygger för gemenskap,
miljömedvetenhet och hälsa

Trivsel och gemenskap kan inte fabriceras. Det tar långt tid för en stadsdel att slå rot och få liv. Men genom att se till stadsdelen, dess förutsättningar och framförallt att utgå från människan blir vi övertygade om hur vi bäst närmar oss ett nytt projekt.

  • Vi vill skapa långsiktiga boendelösningar som attraherar en blandning av människor och syften.
  • Vi vill inte bygga dyrt, vi vill bygga så kostnadseffektivt som möjligt, för då kan vi bygga mer och fler kan bo.
  • Vi vill bygga bostadsrätter som ungdomar faktiskt kan köpa, blanda hyresrätter och bostadsrätter med studentlägenheter och äldreboenden.

För det är i kombinationen, när flera syften får mötas i samma rum av staden som det blir spännande. Och det är också där vi hittar utbytet och synergi-effekterna, både för människorna som ska leva där och de ekonomiska.

Keywe lägenhetsmodul

Målet: blandkvarter och mervärden

Varje projekt har unika förutsättningar, varje ny fastighet ett eget syfte. Vår målsättning är att skapa bygg-program med en blandning av boendetypologier och mervärden som tillsammans främjar gemenskap och förankring i närområdet.

Se hur vi profilerar ett kvarter

Tre gårdar

Keywe handlar om att tänka utan begränsningar och att se på gammalt med nya ögon. Genom att se på traditionella ytor på ett nytt sätt vill vi utveckla dess nyttjande så att det främjar de boendes livsstil gemenskap.

”Tre gårdar” är gemenskap omsatt i verklighet där aktivitet, idrott och trädgård blir nycklarna till ett trivsamt boende.

Aktivitetshuset kan vara en vanlig uppgång som har fått utökat syfte och form som snickarbod eller verkstad.

En innergård får rymma en gemensam trädgård medan en andra ett utomhus-gym.

Att offentliga rum lyckas handlar om subtila ledtrådar som ger förutsättningar utan att det upplevs påtvingat, människan måste få skapa själv och vara en del av lösningen.

Se hur vi profilerar ett kvarter utifrån ”Tre gårdar”!

tre gårdar modul

KEYWE INNOVATION™

Studentbostäder och
breddidrott under samma tak

Keywe Innovation™ är ett unikt fastighets-koncept där vi framgångsrikt kombinerar två traditionella förlustaffärer till något lönsamt och samhällsutvecklande.

Genom att samla breddidrott och studentboende under samma tak främjar vi ungdomars möjligheter till eget boende, hälsa och utveckling mitt i staden.

Optimalt nyttjande av ytor

Med husets olika syften uppnår vi ett optimalt nyttjande av ytor med energibesparande effekter och skapar en aktiv och levande fastighet där föreningsliv, motion och studentliv går i varandra under dygnets alla timmar.

lägenhetsmodul keywe

keywe lägenhetsmodul

Keywe-hus i olika storlekar

Huset är skalbart vilket innebär att vi kan erbjuda Keywehus i olika storlekar. Grundkonceptet innefattar studentbostäder om 23-25 kvm, idrottshall samt gemensamma ytor för föreningsverksamhet, reception och möjligheter till butikslokaler.

Det minsta Keywe-huset innefattar 300 studentlägenheter i kombination med en fullstor handbollsplan. Och det största huset består av 580 studentlägenheter och 2 fullstora fotbollsplaner i två plan.

Göteborgs stad först ut
med ett Keywe-hus

300 STUDENTBOSTÄDER OCH
IDROTTSHALL I NYA STADSDELSHUSET
PÅ SELMA LAGERLÖFS TORG, HISINGEN

Utdrag ur artikel, Göteborgsposten: ”Hopp om 300 nya studentlägenheter” ”

Tanken är att det nya huset ska ligga precis vid det nya torget och den nya hållplatsen och om allt går enligt planerna kan huset stå klart redan 2018. Just nu pågår förarbetet med planeringen där flera olika arbetsgrupper deltar”, berättar Ylva Runnström, stadsdelsdirektör på Norra Hisingen.

Det kommer också att byggas en kombinerad idrottshall med studentlägenheter enligt ett helt nytt koncept där prefabricerade moduler kortar ner byggtiden avsevärt. Ett helt nytt sätt att bygga för att råda bot på bristen på idrottshallar och studentlägenheter där det dessutom skapas ett levande hus för olika målgrupper. Om allt går enligt planerna blir Selma först i Sverige med det unika huset.

”Detta visar att Göteborg går i fronten och att kommunen menar allvar när man säger att man är beredd att pröva nya vägar för att lösa bristen på studentlägenheter och idrottshallar”, säger Keywes VD Peter Rollfelt.”

Läs mer om Keywe-huset på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg:

GÖTEBORGSLOKALER.SE ”Nytt stadsdelshus på Selma Lagerlöfs torg

lägenhetsmodul