För investerare

För investerare

Keywe utvecklar och säljer långsiktigt hållbara fastigheter och bostäder för allas behov där fokus ligger på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara fastighetsprojekt med låg energiförbrukning på attraktiva platser i hela Sverige. Vår verksamhet finns inom nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. De fastigheter vi bygger är miljöcertifierade och anpassade efter de senaste rönen i branschen – med klassifikationen Miljöbyggnad Silver. Vi vill med andra ord bidra till en sund bostadsmarknad, en levande stadsbild med olika former av bostadstyper och därmed en hållbar samhällsutveckling.

Nyckeln till framtidens bostäder

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar alla projekt vilket innebär att vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i alla delar av byggprocessen och förvaltningen. Samtidigt ställer vi höga krav på våra samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer så att varje del i processen sköts på bästa tänkbara sätt. Det menar vi är nyckeln till framtidens bostäder.

Ett urval av våra samarbetspartners:

Kodumaja, IMEK, APH Arkitekter, Skandia Mäklarna

Prefabricerade, nyckelfärdiga hyreshus, bostadsrätter och samhällsfastigheter.

I Sverige platsbyggs fortfarande majoriteten av våra bostäder med betongstommar, trots att vi har ett klimat med långa vintrar och växlande temperaturer som egentligen inte gör tekniken lämplig. Att istället bygga industriellt, under tak, med prefabricerade moduler är för oss en självklar lösning. I en närmast klinisk fabriksmiljö räddas konstruktionen från väder och temperaturväxlingar och vi utesluter på så sätt all problematik kopplad till väder och fukt, som annars påverkar hela byggprocessen och i slutänden även själva slutprodukten och den boende.

Tiden för Projektens färdigställande förkortas avsevärt eftersom det samtidigt som modulerna tillverkas i fabrik pågår mark- och grundarbeten på arbetsplatsen. Den snabba och rationella monteringen på byggplatsen ger lägre byggkostnader och sund byggteknik.

Två fördomar kring modulteknik.

”Fula barackliknande byggnader”

Fördomarna kring modultekniken handlar ofta om estetiken, modulskarvarna lämnas synliga och kritiker ser ofta en barackliknande tråkig byggnad framför sig. Men där är de tillfälliga byggloven och dålig arkitektur problemet, inte tekniken i sig. Gäller bygglovet 5 år läggs det självklart ingen tid på gestaltningen. Alla byggtekniker har sina begränsningar och förutsättningar, skillnaden ligger i vem som har uppdraget.

”O flexibelt – utan alternativ användning”

En del opponerar sig också mot flexibiliteten, den alternativa användningen, att en fastighet byggd av moduler inte kan förändras som en med en öppen konstruktion. Men av erfarenhet vet vi att ett behov av att förändra planlösningen av en bostadsfastighet inte är speciellt stort.

Två fördomar kring modulteknik.

”Fula barackliknande byggnader”

Fördomarna kring modultekniken handlar ofta om estetiken, modulskarvarna lämnas synliga och kritiker ser ofta en barackliknande tråkig byggnad framför sig. Men där är de tillfälliga byggloven och dålig arkitektur problemet, inte tekniken i sig. Gäller bygglovet 5 år läggs det självklart ingen tid på gestaltningen. Alla byggtekniker har sina begränsningar och förutsättningar, skillnaden ligger i vem som har uppdraget.

”O flexibelt – utan alternativ användning”

En del opponerar sig också mot flexibiliteten, den alternativa användningen, att en fastighet byggd av moduler inte kan förändras som en med en öppen konstruktion. Men av erfarenhet vet vi att ett behov av att förändra planlösningen av en bostadsfastighet inte är speciellt stort.

Bostäder

Läs mer

Kommande projekt

Läs mer

Hyresrätter

Läs mer

For investerare

Läs mer