Projektbeskrivning

Hyresrätter

Göteborg – Selma Lagerlöfs torg, Hisingen

Byggstart under år 2020.

Vid Selma Lagerlöfs Torg, intill det nya Parkstråket med utsikt över både Parken, Skältorpskolan och Backadalen uppförs ett bostadskvarter på fyra till sex våningar. Kvarteret kommer att bestå av drygt 300 lägenheter avsedda främst för unga och studenter, ett BMSS-boende med 8 lägenheter samt ett antal olika gemensamhetslokaler för aktiviteter av olika slag i bottenvåningen. På byggnadens tak kommer det att finnas en stor takterrass för de boende och en löparbana som slingrar sig runt hela taket.

Hyresrätter

Göteborg – Selma Lagerlöfs torg, Hisingen

Byggnaderna uppföras i prefabricerade moduler vilka byggs ovanpå en sockelvåning med stora glasytor. Fasaden består av värmebehandlad furufasad som ger ett varmt intryck och så småningom kommer den att gråna och få en fin silver-ton. Panelen är komponerad med stora överlappande fjäll som tillsammans skapar ett vävt intryck vilka ger ett mycket spännande skuggspel. Lägenheter har stora glaspartier som tillsammans med de djupa fönsternisch ger fantastiska boendekvalitéer. Huvudparten av bostäderna består av studiolägenheter med kokvrå men ett mindre antal 2 rums lägenheter finns även i kvarteret. På kvarterets innergård anläggs en bollplan och mot Skältorpskolan finns ett antal olika sociala ytor med sittplatser och ett utomhusgym.

ARKITEKT

Björn Ingridsson

BYGGSTART

Q2 2020

INFLYTTNINGSÅR

Q1 2021

ANTAL BOSTÄDER

313 stycken, primärt ettor och tvåor

Vid frågor, kontakta oss!